Verneombudskurs

Dolphin Kurs og Kompetanse AS har lang erfaring og gode referanser på gjennomføring av kurs

 

 

Verneombudskurs

 

 

Arbeidsgiver må sørge for, i følge Arbeidsmiljøloven, at verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalget gjennomgår og dokumenterer HMS opplæring.

 

Kurset består av 12 timer og tar for seg følgende emner:

- Arbeidsmiljøloven

- HMS forskriften

- Verneombudets oppgaver og plikter

- Arbeidsmiljøutvalget

- Målrettet HMS arbeid

- Fysisk/kjemisk arbeidsmiljø

- Psykososialt arbeidsmiljø

- Vernerunder, kartlegging og oppfølging

- Ulykker og ulykkesforebyggende arbeid

 

 

 

 

 

 

 

Kursene avholdes som internkurs i bedriften eller i våre lokaler i Drammen.

 

Ta kontakt for mer informasjon.

 

Kurskoordinator:

Trine Skar

trine@dolphinshipping.no

 

Kursinstruktør:

Odd Johannessen, mob. 908 78 333

odd@dolphinshipping.no

Dolphin Kurs og Kompetanse, Lundehaugen 14A, 3320 Vestfossen - Tlf. 908 78 333 - www.dolphinshipping.no

Sertifisert av:

Dolphin Kurs og Kompetanse AS