Linker

Noen av våre samarbeidspartnere

 

 

 

 

 

 

ASAS, organet som har godkjent oss som en sertifisert opplæringsbedrift.

 

 

 

Sentralregisteret for sikkerhetsopplæring, her blir alle kursdeltagere registrert og kursbevis utstedt

 

 

NAV, store brukere av Dolphin Shippings kursvirksomhet.

 

 

 

Angerman, forlag som leverer vårt kursmateriell.

 

 

 

 

 

Noorsi, en bransjeorganisasjon for sikker opplæring og kontroll som vi er medlem av.

 

 

 

 

Cramo, en av våre gode kunder.

 

 

 

 

Mesta, også en av våre gode kunder.

 

 

 

 

NCC, enda en av våre gode kunder.

 

 

 

 

 

 

Dolphin Kurs og Kompetanse, Lundehaugen 14A, 3320 Vestfossen - Tlf. 908 78 333 - www.dolphinshipping.no

Sertifisert av:

Dolphin Kurs og Kompetanse AS