HMS kurs

Dolphin Kurs og Kompetanse AS har lang erfaring og gode referanser på gjennomføring av kurs

 

 

HMS kurs for ledere

 

I følge Arbeidsmiljøloven § 3-5 må alle virksomheters øverste leder kunne dokumentere opplæring i HMS arbeid. Gjennomgått opplæring må dessuten kunne dokumenteres skriftlig.

 

Kurset består av 6 timer og tar for seg følgende emner:

- Innføring i Arbeidsmiljølovens innhold og struktur

- Informasjon om Arbeidsmiljølovens forskrifter

- Roller i HMS arbeidet

- Krav til arbeidsmiljø

- Fysisk og psykososialt arbeidsmiljø

- Hvordan bygge opp, innføre og vedlikeholde HMS system på arbeidsplassen

 

 

 

 

 

 

 

Kursene avholdes som internkurs i bedriften eller i våre lokaler i Drammen.

 

Ta kontakt for mer informasjon.

 

Kurskoordinator:

Trine Skar

trine@dolphinshipping.no

 

Kursinstruktør:

Odd Johannessen, mob. 908 78 333

odd@dolphinshipping.no

Dolphin Kurs og Kompetanse, Lundehaugen 14A, 3320 Vestfossen - Tlf. 908 78 333 - www.dolphinshipping.no

Sertifisert av:

Dolphin Kurs og Kompetanse AS